Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Những Lời Cuối Của Chúa Trên Thập Tự

Những Lời Cuối Của Chúa Trên Thập Tự

Những Lời Cuối Của Chúa Trên Thập Tự

Bible Text: Lu-ca 23:26-46; Giăng 19:17-37; Ma-thi-ơ 27:32-56 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus

March 16, 2018 ()

Bible Text: Lu-ca 23:26-46; Giăng 19:17-37; Ma-thi-ơ 27:32-56 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top