Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Chương Trình Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa

March 1, 2019 ()

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 |

Series:

Sermon Topics:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top