Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Ngũ Tuần, Thánh Kinh và Đời Sống

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top