Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Khởi Đầu Của Hội Thánh

Khởi Đầu Của Hội Thánh

Khởi Đầu Của Hội Thánh

Bible Text: Công Vụ 1:7-2:47 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus

April 20, 2018 ()

Bible Text: Công Vụ 1:7-2:47 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top