Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Giữ Tấm Lòng

Giữ Tấm Lòng

Giữ Tấm Lòng

Bible Text: I Sa-mu-ên 16:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống

August 7, 2017 ()

Bible Text: I Sa-mu-ên 16:1-13 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top