Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:14-25; Lu-ca 1:26-38; Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Thánh Kinh và Đời Sống

December 29, 2017 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:14-25; Lu-ca 1:26-38; Ma-thi-ơ 1:18-25 |

Series:

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top