Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Giải Phóng Tâm Linh

Bible Text: Lu-ca 10:25-37 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Truyền Giảng Tựa đề: Giải Phóng Tâm Linh Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Người Sa-ma-ri Nhân Lành 25. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26. Ngài hỏi lại ông, “Trong Luật Pháp có chép những g ...

Read more

Chăm Sóc

Bible Text: I Phi-e-rơ 5:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh, Truyền Giảng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top