Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Đời Sống Lứa Đôi

Bible Text: Sáng Thế Ký 1:26-31; 2:18-24 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hôn Nhân, Tình Yêu ...

Read more

Liên Hệ Lứa Đôi

Bible Text: Sáng Thế Ký 2:18-24 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Gia Đình, Tình Yêu ...

Read more

Tình Yêu Nhập Thể

Bible Text: I Cô-rinh-tô 13:4-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Tình Yêu ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành – 13/01/2015

Bible Text: Giăng 3:16 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành, Tình Yêu Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/13/2015) Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ www.tinlanh.org ...

Read more

Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng

Bible Text: Ru-tơ 2:1-23 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Chương Trình Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Ru-tơ, Sự Chăm Sóc Của Chúa, Tình Yêu Sứ Điệp: Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Ru-tơ Gặp Bô-a 1. Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a. 2. Ru-tơ người Mô-áp thưa với N ...

Read more

Sai Một Ly Đi Một Dặm

Bible Text: Ru-tơ 1:1-5 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Đức Tin, Phụ Nữ, Tình Yêu Sứ Điệp: Sai Một Ly Đi Một Dặm Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-5 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Gia Ðình Ê-li-mê-léc Di Cư đến Mô-áp 1. Trong thời các thủ lãnh trị vì, trong xứ có một nạn đói. Một người kia đã đưa vợ và hai con trai ông rời khỏi Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, qua miền đồng bằng xứ Mô-áp để sinh sống. 2. Người chồng t ...

Read more

Gương Yêu Thương

Bible Text: I Cô-rinh-tô 13:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day, Tình Yêu ...

Read more

Phúc Âm Của Tình Yêu

Bible Text: I Giăng 3:19-24 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phúc Âm, Tình Yêu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top