Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Sự Thương Khó Của Chúa

Bible Text: Lu-ca 22:39-55 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh, Thương Khó ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top