Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lời Chúa

Bible Text: Thi Thiên 1 | Preacher: Mục sư Phạm Xuân Thiều | Series: Thi Thiên Thi Thiên 1 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự ng ...

Read more

Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Bible Text: Thi Thiên 90 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Thi Thiên Tựa đề: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. 3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tr ...

Read more

Như Tùng Liban

Bible Text: Thi Thiên 92:12-15 | Preacher: Mục sư Vũ Đức Chang | Series: Thi Thiên ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top