Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lộc

Bible Text: Châm Ngôn 12:11; 22:7; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Tết ...

Read more

Tết

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Tết ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Mác 9:2-8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Tết Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm Kinh Thánh: Mác 9:2-8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Hóa Hình 2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top