Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Yêu Chuộng Linh Ân

Bible Text: Gia-cơ 3:13-5:6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Phục Vụ Chúa Tựa đề: Yêu Chuộng Linh Ân Kinh Thánh: Gia-cơ 3:13-5:6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng 13. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến từ sự khôn ngo ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top