Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 2

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh

Bible Text: Lu-ca 24:1-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Sự Thương Khó Của Chúa

Bible Text: Lu-ca 22:39-55 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh, Thương Khó ...

Read more

Gặp Chúa Phục Sinh

Bible Text: Giăng 21:15-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh Bài Giảng: Gặp Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 21:15-25 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa và Phi-rơ 15. Sau khi họ ăn xong, Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-rơ, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta hơn những người nầy chăng?” Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài phán với ông, “Hãy cho những ...

Read more

Sứ Điệp Phục Sinh

Bible Text: Ma-thi-ơ 28:1-10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh Bài Giảng: Sứ Điệp Phục Sinh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ. 2. Thình lình một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, và ngồi lên ...

Read more

Sự Sống Phục Sinh

Bible Text: Giăng 11:25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Sứ Điệp Truyền Thông

Bible Text: Lu-ca 19:29-47 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Vì Chúa Đã Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Hô-sa-na

Bible Text: Lu-ca 19:29-44 | Preacher: Mục sư Nguyễn Hữu Cương | Series: Phục Sinh Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn (Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19) 28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, ...

Read more

Thế Gian và Thập Tự

Preacher: Mục sư Tôn Thất Bình | Series: Phục Sinh Tựa đề: Thế Gian và Thập Tự Diễn giả: Mục sư Thomas Stebbins ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top