Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Ngươi Yêu Ta Chăng

Bible Text: Giăng 21:1-16; Lu-ca 5:1-11 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Vì Chúa Đã Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Lu-ca 27 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Sự Sống Phục Sinh

Bible Text: Giăng 11:25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh

Bible Text: Lu-ca 24:1-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Ngày Thứ Sáu Tốt Lành

Bible Text: Giăng 13-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Sự Thương Khó Của Chúa

Bible Text: Lu-ca 22:39-55 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh, Thương Khó ...

Read more

Sứ Điệp Truyền Thông

Bible Text: Lu-ca 19:29-47 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Lễ Lá

Bible Text: Mác 11:1-11 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top