Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Tin Cậy Chúa

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Chúa Sống Lại

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Lu-ca 27 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Ngày Thứ Sáu Tốt Lành

Bible Text: Giăng 13-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Lễ Lá

Bible Text: Mác 11:1-11 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Thập Tự Giá

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Phục Sinh

Bible Text: I Cô-rinh-tô 15:35-52 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phục Sinh ...

Read more

Con Đường Thập Giá

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Thương Khó, Phục Sinh, Thập Tự ...

Read more

Mùa Chay

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Thương Khó, Phục Sinh ...

Read more

Ngươi Yêu Ta Chăng

Bible Text: Giăng 21:1-16; Lu-ca 5:1-11 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top