Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Cành Nho Liền Gốc

Bible Text: Giăng 15:1-17 | Preacher: Mục sư Lê Vĩnh Thạch | Series: Phúc Âm Giăng Cây Nho Thật 1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để được kết quả hơn. 3. Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi. 4. Hãy ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự nó kết quả nếu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top