Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Chức Vụ

Bible Text: Công Vụ 3:1-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Noi Gương Chúa Tựa đề: Chức Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-26 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Người Què Ðược Chữa Lành 1. Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2. Khi ấy một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ, gọi là Cổn ...

Read more

Công Bố Năm Hân Hỉ

Bible Text: Lê Vi Ký 25:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Noi Gương Chúa Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Năm Sa-bát 1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top