Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Người Khiếm Thị Thấy Được

Bible Text: Mác 8:22-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nhận Thức Tâm Linh Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được Kinh Thánh: Mác 8:22-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top