Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Gieo và Gặt

Bible Text: Sáng Thế Ký 1:29 | Preacher: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn | Series: Nguyên Tắc Sống Sứ điệp: Gieo và Gặt Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1:29 Diển giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn.   ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top