Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 9

Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp

Bible Text: Ma-thi-ơ 5; Công Vụ 17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sự Sáng

Bible Text: Thi Thiên 90 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sự Kêu Gọi

Bible Text: Ma-thi-ơ 5:13-16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Làm Chiên Của Chúa

Bible Text: Giăng 10:1-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Nói Và Làm

Bible Text: I Giăng 1 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Người Tin Chúa Phải Sống Thế Nào

Bible Text: Châm Ngôn 9; Gia-cơ 1; Thi Thiên 90 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Nhân Chứng

Bible Text: Hê-bơ-rơ 12:1-29 | Preacher: Mục sư Nguyễn Hữu Ái | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Nhân Chứng Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-29 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Ái Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa 1. Thế thì, vì chúng ta có rất nhiều người chứng kiến như một đám mây rất lớn bao quanh, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và hãy kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra cho chúng ta. 2 ...

Read more

Hầu Việc Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 15:58 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Thế Giới Tâm Linh

Bible Text: I Giăng 3 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Tha Thứ

Bible Text: Ma-thi-ơ 6:12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top