Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 2

Thước Đo Tấm Lòng

Bible Text: Giăng 10:10 | Preacher: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Nếp Sống Trong Gia Đình

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Gia Đình, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Kiểm Điểm

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sống Trong Chúa

Bible Text: I Giăng 2:3-6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Thay Tên Đổi Đời

Bible Text: Sáng Thế Ký 32:9-12, 24-32 | Preacher: Mục sư Lê Hoàng Duy Tín | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Hạnh Phúc Thật

Bible Text: Giê-rê-mi 33:8-9 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Chương Trình Của Chúa

Bible Text: Sáng Thế Ký 45 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Yêu Chuộng Linh Ân

Bible Text: Gia-cơ 3:13-5:6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Phục Vụ Chúa Tựa đề: Yêu Chuộng Linh Ân Kinh Thánh: Gia-cơ 3:13-5:6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng 13. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến từ sự khôn ngo ...

Read more

Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Preacher: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Giá Phải Trả Để Theo Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn ...

Read more

Tiếng Chúa Gọi

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Quyết Định Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Môi-se Được Chúa Gọi 1. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp. 2. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top