Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 2

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Lu-ca 9:57-62 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới Theo Chúa 57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.” 60. N ...

Read more

Xây Dựng Giá Trị Sống

Bible Text: Đa-ni-ên 1 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Mác 9:2-8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Tết Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm Kinh Thánh: Mác 9:2-8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Hóa Hình 2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho tr ...

Read more

Lời Nguyện Đầu Năm

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

Phước Lộc Thọ

Bible Text: Thi Thiên 112 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

Ngày Mai Sẽ Ra Sao

Bible Text: Thi Thiên 84 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Mục Tiêu Cho Năm Mới

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

Sứ Điệp Vào Đầu Năm

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Người Mới Trong Chúa

Bible Text: II Cô-rinh-tô 5:11-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới Tựa đề: Người Mới Trong Chúa Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không muốn lại nói về mình ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top