Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Ngôi Mộ Trống

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Phục Sinh ...

Read more

Đá Biết Nói

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Phục Sinh, Lễ Thương Khó ...

Read more

Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Phục Sinh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Phi-líp 3:4-10; I Cô-rinh-tô 15:34 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Phục Sinh Sứ Điệp: Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-10; I Cô-rinh-tô 15:34 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 4. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5. tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top