Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Ngũ Tuần, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-4; 14-21 | Preacher: Mục sư Lê Hoàng Phu | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần ...

Read more

Đức Thánh Linh

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần Tựa đề: Đức Thánh Linh Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân ...

Read more

Cần Có Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:4-8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top