Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Ơn Của Cứu Chúa Giê-xu

Bible Text: II Cô-rinh-tô | Preacher: Mục sư Lê Vĩnh Thạch | Series: II Cô-rinh-tô Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi 1. Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Ðức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a; 2. đó là trong khi họ chịu hoạn nạn thử thách nặng nề, lòng họ vẫn đầy niềm vui; và trong khi họ chịu cảnh nghèo khó cùng cực, lòng rộng rãi của họ vẫn cứ giàu thêm. 3. Tôi có thể làm c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top