Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Khải Tượng Đổi Mới

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh, Hội Thánh Của Chúa ...

Read more

Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ân Tứ, Hội Thánh, Phục Vụ ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Hội Thánh ...

Read more

Hội Thánh và Thánh Đồ

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-14 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh ...

Read more

Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Bible Text: I Cô-rinh-tô 14:1-23 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, I Cô-rinh-tô ...

Read more

Xây Dựng Nhà Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:9-15 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, I Cô-rinh-tô ...

Read more

Vai Trò Của Hội Thánh

Bible Text: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Hội Thánh Ban Đầu

Bible Text: Công Vụ 2:42-47 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Chăm Sóc

Bible Text: I Phi-e-rơ 5:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh, Truyền Giảng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top