Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Khải Tượng Đổi Mới

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh, Hội Thánh Của Chúa ...

Read more

Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ân Tứ, Hội Thánh, Phục Vụ ...

Read more

Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Hội Thánh Ban Đầu

Bible Text: Công Vụ 2:42-47 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Vai Trò Của Hội Thánh

Bible Text: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Hội Thánh và Thánh Đồ

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-14 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh ...

Read more

Thuận Phục

Bible Text: I Cô-rinh-tô 11:2-16 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, Nếp Sống Của Người Tin Chúa Sứ Điệp: Thuận Phục Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:2-16 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang   Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu 2. Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. 3. Nhưng tôi muốn anh chị em biết ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Hội Thánh ...

Read more

Chăm Sóc

Bible Text: I Phi-e-rơ 5:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh, Truyền Giảng ...

Read more

Công Vụ Của Hội Thánh

Bible Text: Công Vụ 1:1-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top