Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Ký Thuật Về Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; 2:1-7; Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Ơn và Phước

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Chúa Bình An

Bible Text: Ê-sai 9:5-6 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Loan Tin Vui

Bible Text: Lu-ca 2:8-20 | Preacher: Khuyết Danh | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Trinh Nữ Mary

Bible Text: Lu-ca 1:26-55 | Preacher: Minh Nguyên | Series: Giáng Sinh, Nhân Vật Trong Kinh Thánh, Phụ Nữ ...

Read more

Bình An

Bible Text: Lu-ca 1:1-20 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Mừng Sinh Nhật Chúa

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Lu-ca 2:8-38; Ma-thi-ơ 2:1-22 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh Tựa đề: Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-38; Ma-thi-ơ 2:1-22 Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng 8. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa ch ...

Read more

Đạo Cứu Rỗi

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Giáng Sinh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top