Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lòng Cha

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Trời, Father's Day ...

Read more

Lòng Cha

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day ...

Read more

Đức Chúa Trời Là Cha

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Chúa Trời, Father's Day, Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Người Cha Kính Sợ Chúa

Bible Text: Thi Thiên 118 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Father's Day Tựa đề: Người Cha Kính Sợ Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang ...

Read more

Hình Ảnh Từ Phụ

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day ...

Read more

Tấm Lòng Của Cha

Bible Text: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33;II Sa-mu-ên 11:1-27; | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day ...

Read more

Gương Của Cha

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day ...

Read more

Gia Đình

Bible Text: I Sa-mu-ên 1:1-28 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day Bài Giảng: Gia Đình Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Lời Ban Biên Tập: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.  Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California.  Ông cũng là ...

Read more

Ảnh Tượng Của Cha

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day Tựa đề: Ảnh Tượng Của Cha Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Ðứa Con Phóng Ðãng 11. Ngài lại nói, “Một người kia có hai con trai. 12. Người con thứ nói với cha, ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con.’ Người cha chia gia tài cho hai con. 13. Chẳng bao lâu sau đó, người con thứ tóm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top