Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Thử Thách

Bible Text: Sáng Thế Ký 22:1-19 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Tin, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Phước Hạnh Bởi Đức Tin

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:1-9 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Tin, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Tin

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Tin, Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Sai Một Ly Đi Một Dặm

Bible Text: Ru-tơ 1:1-5 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Đức Tin, Phụ Nữ, Tình Yêu Sứ Điệp: Sai Một Ly Đi Một Dặm Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-5 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Gia Ðình Ê-li-mê-léc Di Cư đến Mô-áp 1. Trong thời các thủ lãnh trị vì, trong xứ có một nạn đói. Một người kia đã đưa vợ và hai con trai ông rời khỏi Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, qua miền đồng bằng xứ Mô-áp để sinh sống. 2. Người chồng t ...

Read more

Gia Đình Được Chúa Yêu

Bible Text: Giăng 11:1-57 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Đức Tin, Gia Đình ...

Read more

Đức Tin Cứu Rỗi

Bible Text: Ê-sai 22:15; Rô-ma 11; 16; Ma-thi-ơ 16:1-4 ...

Read more

Ý Nghĩa Của Bão Tố

Bible Text: Ma-thi-ơ 14:22-33 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Tin, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top