Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 4

Vì Chúa Đã Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

Bible Text: II Phi-e-rơ 3:8-18 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.  10. Song le, ngày của ...

Read more

Sự Sống

Bible Text: Giăng 1:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus Tựa đề: Sự Sống Kinh Thánh: Giăng 1:1-13 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt 1. Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. 3. Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi ...

Read more

Chúa Đã Đến

Bible Text: Ma-thi-ơ 4:16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Chúa Đã Đến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân "Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần." Ma-thi-ơ 4:16   ...

Read more

Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Bible Text: I Phi-e-rơ 3:8-22 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus Sứ điệp: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:8-22 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải 8. Sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. 9. Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền ...

Read more

Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bible Text: Lu-ca 7:18-35 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khá ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top