Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 4

Đấng Em-ma-nu-ên

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Đấng Em-ma-nu-ên Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sự Tích Chúa Giáng Sinh 18. Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19. Giô-sép c ...

Read more

Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Bible Text: I Phi-e-rơ 3:8-22 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus Sứ điệp: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:8-22 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải 8. Sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. 9. Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền ...

Read more

Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bible Text: Lu-ca 7:18-35 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khá ...

Read more

Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

Bible Text: II Phi-e-rơ 3:8-18 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.  10. Song le, ngày của ...

Read more

Đấng Chăn Chiên

Bible Text: I Phi-e-rơ 2:21-24 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus 21. ... Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;  22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi ch ...

Read more

Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Bible Text: Hê-bơ-rơ 13:8 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8) ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top