Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 3

Bình An

Bible Text: Lu-ca 2:8-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Ý Nghĩa Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:23-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Đấng Em-ma-nu-ên

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Đấng Em-ma-nu-ên Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sự Tích Chúa Giáng Sinh 18. Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19. Giô-sép c ...

Read more

Biết Chúa

Bible Text: Ê-sai 53:1-6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sự Hóa Hình

Bible Text: Lu-ca 9:28-36 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Chúa Đến

Bible Text: Ê-sai 52:7-12; Lu-ca 4:14-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Đấng Chăn Chiên

Bible Text: I Phi-e-rơ 2:21-24 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus 21. ... Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;  22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi ch ...

Read more

Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Bible Text: Hê-bơ-rơ 13:8 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8) ...

Read more

Đấng Christ: Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Bible Text: Ma-thi-ơ 16:13-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Sự Sống Phục Sinh

Bible Text: Giăng 11:25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top