Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 3

Bình An

Bible Text: Lu-ca 2:8-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Chúa Đến

Bible Text: Ê-sai 52:7-12; Lu-ca 4:14-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Chúa Bình An

Bible Text: Ê-sai 9:5-6 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Bible Text: Lu-ca 4:14-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Chúa Giê-xu và Phúc Âm

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Chúa Jesus, Phúc Âm ...

Read more

Đấng Christ: Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Bible Text: Ma-thi-ơ 16:13-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Bình An

Bible Text: Lu-ca 1:1-20 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Sự Sống

Bible Text: Giăng 1:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus Tựa đề: Sự Sống Kinh Thánh: Giăng 1:1-13 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt 1. Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. 3. Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi ...

Read more

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Bible Text: NA | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân ...

Read more

Chúa Đã Đến

Bible Text: Ma-thi-ơ 4:16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Chúa Đã Đến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân "Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần." Ma-thi-ơ 4:16   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top