Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 2

Được Sống

Bible Text: Lu-ca 10:25-42 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Tâm Thần Nào

Bible Text: Lu-ca 9:51-62 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Đừng Khóc

Bible Text: Lu-ca 7:11-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Phụ Nữ ...

Read more

Nỗi Lòng Của Chúa

Bible Text: Giăng 17:11-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Ẩn Dụ Cỏ Lùng Và Lúa Mì

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:24-30; 36-42 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ẩn Dụ, Đức Chúa Jesus ...

Read more

Ẩn Dụ Người Gieo Giống

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:1-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ẩn Dụ, Đức Chúa Jesus ...

Read more

Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

Bible Text: Giăng 1:29-34 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Chúa Khóc

Bible Text: Giăng 11:1-44 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Bible Text: Lu-ca 4:14-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Bible Text: NA | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top