Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Ẩn Dụ Cỏ Lùng Và Lúa Mì

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:24-30; 36-42 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ẩn Dụ, Đức Chúa Jesus ...

Read more

Ẩn Dụ Người Gieo Giống

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:1-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ẩn Dụ, Đức Chúa Jesus ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top