Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Thánh Nhạc: See The Light – Phần 1

Chương Trình Thánh Nhạc: See The Light – Phần 1

Chương Trình Thánh Nhạc: See The Light – Phần 1
GBK Madya Stadium – Indonesia – November 5, 2022
Kinh Thánh:
“Xin hãy đến! Chúng ta hãy cùng hát cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cất tiếng hoan ca Vầng Ðá Cứu Rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với những lời cảm tạ. Chúng ta hãy lớn tiếng ca mừng Ngài với những thánh thi. “ (Thi Thiên 95:1-2)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top