Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lời Cầu Nguyện Cho Đức Tin Mạnh Mẽ

Lời Cầu Nguyện Cho Đức Tin Mạnh Mẽ

Tựa đề: Lời Cầu Nguyện Cho Đức Tin Mạnh Mẽ
Nguyên văn: A Prayer for Strong Faith in The Lord
Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top