Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Khoa Học Có Thể Trả Lời Mọi Thứ Hay Không

Tìm Hiểu: Khoa Học Có Thể Trả Lời Mọi Thứ Hay Không

Chủ Đề: Khoa Học Có Thể Trả Lời Mọi Thứ Hay Không 
Nguyên văn: Can science explain everything?
Thuyết trình: 
– Professor John Lennox: Giáo sư Toán và Triết Học, Oxford University 
– Professor Peter Atkins: Giáo sư Vật Lý, Oxford University 
Video: Southampton University, UK –  January 31, 2019

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top