Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tinh Binh Jêsus Tiến Lên

Thánh Ca: Tinh Binh Jêsus Tiến Lên

Tựa đề: Tinh Binh Jêsus Tiến Lên
Nguyên tác: Onward Christian Soldiers
Lời: Sabine Baring-Gould (1865)
Nhạc: Arthur S. Sullivan (1871)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 314

Onward Christian Soldiers

1. Onward, Christian soldiers,
marching as to war,
with the cross of Jesus
going on before.
Christ, the Royal Master,
leads against the foe;
forward into battle
see his banners go!

Refrain:
Onward, Christian soldiers,
marching as to war,
with the cross of Jesus
going on before.

2. At the sign of triumph
Satan’s host doth flee;
on then, Christian soldiers,
on to victory!
Hell’s foundations quiver
at the shout of praise;
Brothers, lift your voices,
loud your anthems raise.

3. Like a mighty army moves
the church of God;
Brothers, we are treading
where the saints have trod.
We are not divided,
all one body we,
one in hope and doctrine,
one in charity.

4. Crowns and thrones may perish,
kingdoms rise and wane,
but the church of Jesus
constant will remain.
Gates of hell can never
against that church prevail;
we have Christ’s own promise,
and that cannot fail.

5. Onward then, ye people,
join our happy throng,
blend with ours your voices
in the triumph song.
Glory, laud, and honor
unto Christ the King,
this through countless ages
men and angels sing.

Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên

1. Tinh binh Giê-xu tiến lên!
Xung phong vào trận tuyến,
Cờ thập tự Chúa Giê-xu,
phất lãnh đạo binh thiêng;
Kìa, Ðại tướng Christ trước ta,
thêm can đảm ta tiến;
Nhứt tâm nhìn xem lá cờ,
Quyết xông pha trận tiền!

Điệp Khúc:
Xông lên tinh binh Giê-xu!
Ði như xông trận tuyến,
Cờ thập giá luôn phất cao,
quyết tiến ra trận tiền.

2. Như tinh binh anh dũng kia,
ta nay Hội Thánh Christ,
Rập chơn noi dấu thánh xưa,
thẳng tiến cùng nhau đi;
Trong ta chỉ hiệp nhứt thân,
yêu thương lẫn tâm chí,
Ðức tin, cậy trông, tín điều,
Thảy chung nhau một lòng.

3. Xưa nay muôn phen bể dâu
trên muôn nghìn đế quốc.
Mà Hội Thánh Chúa Giê-xu
đứng vững nghìn muôn thu.
Địa ngục dẫu gầm thét vang,
không sao thắng Hội Thánh.
Biết bao lời tuyên hứa vàng:
Chúa yêu ta trọn thành.

4. Ôi, muôn dân vui tiến mau,
tham gia đoàn tranh đấu,
Ðồng thanh ta hát với nhau,
khúc khải hoàn hòa tâu;
Tôn vinh, chúc tụng, tán dương,
Vua Giê-xu vạn tuế!
Chúng ta cùng thiên sứ,
thường hát khúc hoan lạc hề.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top