Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Lò Lửa Hực

Phim Hoạt Họa: Lò Lửa Hực

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Lò Lửa Hực
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Chris đối diện với một thử thách là phải chọn lựa giữa làm điều đúng hay điều sai.  Joy khuyến khích Chris làm điều đúng.  Cuốn Sách Siêu Việt đưa chúng về thời có ba người bị thử thách khiến họ bị bỏ vào giữa một lò lửa cháy hừng hực, nhưng họ vẫn quyết tâm làm điều đúng đó là không chấp nhận chối bỏ Chúa.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top