Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Giô-sép và Giấc Mộng Của Pha-ra-ôn

Phim Hoạt Họa: Giô-sép và Giấc Mộng Của Pha-ra-ôn

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Giô-sép Giải Mộng Cho Pha-ra-ôn
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Cuốn Sách Siêu Việt đưa Chris, Gizmo, và Joy trở về vương quốc Ai Cập vào thời xa xưa.  Chris, Gizmo, và Joy đã đồng hành với Joseph qua nhiều chặng đường – trong thử thách cũng như trong thành đạt.  Trong mọi hoàn cảnh, Joseph tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời.  Sau khi đã chứng kiến Đức Chúa Trời đem Joseph từ ngục tù tối tăm đến cung điện vinh quang, Chris nhận biết được giá trị của sự tin cậy vào chương trình của Đức Chúa Trời.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top