Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Giô-na

Phim Hoạt Họa: Giô-na

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Giô-na
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Joy chứng kiến Sharon Myers ăn cắp chiếc xe đạp cho nên đã báo với thầy hiệu trưởng. Điều làm  Joy ngạc nhiên đó là thầy hiệu trưởng Travis thay vì phạt đã tha cho Sharon. Khi Joy thắc mắc tại sao Sharon không bị phạt, Cuốn Sách Siêu Việt đã đưa Joy, Chris, và Gizmo gặp Tiên tri Giô-na. Tiên tri Giô-na đang chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời bởi vì ông nghĩ rằng dân Ni-ni-ve không xứng đáng để được Đức Chúa Trời thương  xót.  Qua kinh nghiệm của Giô-na, Joy nhận biết rằng sự thương xót là một món quà tuyệt diệu để trao tặng cho người khác, cũng như để nhận lãnh cho chính mình.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top