Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Gi-đê-ôn

Phim Hoạt Họa: Gi-đê-ôn

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Gi-đê-ôn
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Khi Joy được chọn để nhận trách nhiệm lãnh đạo trong một hoàn cảnh thật khó khăn, cô bé phải chọn giữa việc nhận lãnh trách nhiệm hay sợ hãi chạy trốn. Trong hoàn cảnh đó, Cuốn Sách Siêu Việt đã gởi Joy, Chris, và Gizmo trở về thời Gi-đê-ôn vượt qua một trận chiến khó khăn với dân Ma-đi-an.  Chuyến viễn du đã giúp Joy bước đi với Chúa và chinh phục được những khó khăn trong hiện tại.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top