Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Giáng Sinh Đầu Tiên

Phim Hoạt Họa: Giáng Sinh Đầu Tiên

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Giáng Sinh Đầu Tiên
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Lễ Giáng Sinh đã bị thương mại hóa tại cộng đồng nơi những đứa trẻ đang sống.  Cuốn Sách Siêu Việt đã đưa những đứa trẻ vào một cuộc hành trình trở về quá khứ để tìm hiểu ý nghĩa đích thật từ lễ Giáng Sinh đầu tiên. 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top