Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Gia-cốp và Ê-sau

Phim Hoạt Họa: Gia-cốp và Ê-sau

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Gia-cốp và Ê-sau
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Trong lúc đùa giỡn bằng nước, Joy vô tình làm ướt bộ phận bên trong của người máy Gizmo khiến nó không hoạt động nữa. Chris tức giận Joy, và nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Joy.  Cuốn Sách Siêu Việt đưa những đứa trẻ trở về thời của Gia-cốp  và Ê-sau.  Hai anh em tranh chấp nhau nhiều chuyện, nhưng đến khi Ê-sau nhường quyền trưởng nam cho Gia-cốp, và Gia-cốp lừa gạt cha mình để được phước thì hai anh em trở thành những người xa lạ suốt nhiều năm.  Cuối cùng, Gia-cốp đến gặp Ê-sau, và Ê-sau đã bằng lòng tha thứ cho Gia-cốp. Chris học được điều đó và cũng bằng lòng tha thứ cho Joy. 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top