Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử

Phim Hoạt Họa: Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Chris bâng khuâng không biết có nên cư xử cho đúng theo lẽ phải khi thấy một đứa nhỏ là Tommy đã bị Barry, một đứa lớn hơn, bắt nạt. Cuốn Sách Siêu Việt đã đưa những đứa trẻ vào một cuộc phiêu lưu nơi đó chúng gặp Đa-ni-ên và vua Đa-ri-út tại xứ Ba-by-lôn.  Qua chuyến phiêu lưu này, Chris học được rằng bất kể khó khăn cỡ nào, khi một người đấu tranh cho lẽ phải thì Đức Chúa Trời ở với người đó.

 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top