Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Hoạt Họa: Chiếc Tàu Của Nô-ê

Phim Hoạt Họa: Chiếc Tàu Của Nô-ê

Phim Hoạt Họa: Cuốn Sách Siêu Việt
Tập: Chiếc Tàu Của Nô-ê
Video credit: The Christian Broadcasting Network, Inc. 

Sơ Lược Nội Dung Tập Phim:

Trong giờ học, Joy và Chris phải chọn giữa việc bỏ học hay phải chống lại ảnh hưởng xấu của Pearce.  Cuốn Sách Siêu việt đưa  Joy, Chris, và Gizmo về thời thế giới đầy dẫy những điều gian ác xấu xa.  Trải nghiệm của chuyến đi khích lệ  Joy và Chris chống lại ảnh hưởng xấu của Pearce.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top