Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sau Ngày Yến Tiệc

Sau Ngày Yến Tiệc

Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Ðức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy (Gióp 1:5)

Ðiều vị tộc trưởng đã làm vào buổi sáng sớm sau các ngày yến tiệc trong gia đình cũng là điều mà các tín hữu nên làm cho chính mình trước khi đi ngủ tối nay.

Phải nhìn nhận rằng những lúc họp mặt gia đình vui vẻ cũng là lúc dễ cho chúng ta sa vào những lỗi lầm nông nổi và quên mất rằng mình là người tin Chúa. Lẽ ra chúng ta không nên làm như vậy, nhưng sự thật là ít khi những ngày yến tiệc mang đến cho chúng ta niềm vui thánh khiết, nhưng thường thoái hóa để trở thành những ngày khoái lạc bất khiết.

Có một phương pháp mang lại niềm vui thuần khiết, thánh sạch như được tắm trong các dòng sông của vườn Ê-đen: Sự tri ân thánh khiết có thể thanh tẩy được lòng ta cũng tương đương như thái độ ăn năn đau buồn. Đối với tấm lòng khốn khổ của chúng ta, sự kiện đó chứng minh rằng một ngôi nhà tang chế lại có phước hơn một ngôi nhà đang có yến tiệc!

Thưa bạn tín hữu, hãy thú thật hôm nay bạn đã phạm tội gì? Bạn đã quên mất lời kêu gọi cao cả chăng? Phải chăng bạn cũng nói năng bậy bạ, phóng túng như kẻ khác? Nếu vậy, hãy xưng nhận tội mình và chạy mau đến với sự hy sinh của Chúa. Sự hy sinh của Chúa có tác dụng thánh hóa. Huyết báu của Chiên Con bị giết xóa hết tội lỗi, tẩy sạch mọi vết ô uế của những vi phạm vì chủ quan hay vì vô tình. Ðó là một kết cuộc tốt đẹp nhất cho ngày lễ: Được tẩy sạch một lần nữa trong dòng suối thanh tẩy.

Thưa bạn tín hữu, hãy thường xuyên đến với sự hy sinh của Chúa. Nếu đêm nay việc ấy có kết quả tốt đẹp thì đêm nào nó cũng sẽ tốt đẹp cả. Ðược sống gần bàn thờ là đặc quyền của chức vụ tế lễ; đối với họ, tội lỗi dầu nặng đến đâu cũng không phải là lý do để tuyệt vọng vì một lần nữa họ đến gần sinh tế chuộc tội và lương tâm họ được tẩy sạch khỏi những công việc đáng chết.

Tôi kết thúc ngày lễ này trong niềm vui.  Nắm chặt nơi bàn thờ, tội lỗi và sai phạm của tôi đã được cuốn trôi, và Chiên Con đã gánh chịu tất cả mọi vi phạm của chính tôi.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top