Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Số Phận Của Cây Khô

Số Phận Của Cây Khô

Số Phận Của Cây Khô

Vì nếu cây xanh mà còn bị người ta đối xử như thế thì cây khô sẽ xảy ra sao? (Lu-ca 23:31)

Trong số nhiều lời giải thích về câu hỏi đầy ngụ ý nầy, lời giải thích sau đây chứa đựng nhiều   bài học: “Nếu người vô tội, thay cho tội nhân, mà còn phải chịu nhiều đau đớn dường ấy, thì sự việc sẽ ra sao khi chính các tội nhân – tức là những cây khô – phải sa vào tay thạnh nộ của Ðức Chúa Trời?”

Lúc Ðức Chúa Trời thấy Chúa Giê-xu đứng thay vào chỗ của tội nhân, Ðức Chúa Trời vẫn không tha Ngài; khi Ðức Chúa Trời thấy những người không được tái sanh bởi Ðấng Christ, Ngài cũng sẽ không tha họ. Thưa bạn là người có tội: Chúa Giê-xu đã bị những kẻ thù của Ngài điệu đi; cũng vậy, bạn sẽ bị các quỉ sứ lôi đi đến chỗ đã dành sẵn cho bạn. Chúa Giê-xu đã bị Ðức Chúa Trời lìa bỏ; mà nếu Ngài chỉ là một người bị gán tội cho, còn bị lìa bỏ, thì huống chi chính bạn? “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma-bách-ta-ni?” Thật là một tiếng thét kinh hoàng.

Nhưng bạn khóc than về điều gì khi bạn kêu rằng: “Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Và câu đáp lại là: “Vì ngươi đã không đếm xỉa gì đến lời khuyên của ta, không kể gì đến lời quở trách của ta. Ta còn muốn cười lên khi thấy tai họa xảy đến cho ngươi; ta sẽ chế giễu ngươi khi cơn kinh hoàng xảy đến cho ngươi.” Nếu Ðức Chúa Trời không tha chính Con Ngài, thì huống chi bạn! Bạn sẽ bị đánh bằng roi lửa, trong lúc lương tâm bạn bị ray rứt với tất cả những nỗi kinh hoàng ấy. Hỡi những tội nhân giàu có nhất, vui vẻ nhất, trông cậy vào sự công nghĩa riêng của mình hơn ai hết, ai sẽ đứng thay vào chỗ của bạn khi Ðức Chúa Trời phán: “Hỡi gươm, hãy thức dậy, đánh kẻ đã từ chối ta. Hãy đánh nó, để nó cảm thấy nhức nhối đời đời?”

Chúa Giê-xu đã bị người ta nhổ vào mặt; thưa bạn là tội nhân, sự sỉ nhục của bạn sẽ càng lớn hơn biết bao! Chúng tôi không thể tóm tắt vào chỉ một từ ngữ, cả khối buồn đau mà người ta đã chất lên đầu Đức Chúa Giê-xu, là Ðấng đã chết thay cho chúng ta. Cho nên chúng tôi cũng không tài nào nói hết cho bạn biết những dòng nước lũ, những đại dương đau buồn sẽ dập dồi tâm linh bạn nếu bạn phải qua đời mà vẫn giữ nguyên tình trạng hiện tại.

Bạn có thể chết trong tình trạng ấy, bạn có thể chết ngay giờ nầy. Tôi nhân danh sự thương khó của Ðấng Christ, nhân danh các vết thương của Ngài, và nhân danh huyết của Ngài, khuyên bạn đừng tự chuốc lấy cơn thạnh nộ hầu đến của Ðức Chúa Trời! Hãy tin cậy nơi Con Ðức Chúa Trời thì bạn chẳng bao giờ chết.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top