Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sỉ Nhục

Sỉ Nhục

Hỡi các con cái loài người sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? (Thi-thiên 4:2)

Một nhà văn sâu sắc đã lập một bản liệt kê đáng buồn về những vinh dự mà dân Y-sơ-ra-ên mù quáng đã dành cho nhà Vua mà họ mong đợi từ lâu.

1. Họ dành cho Ngài một cuộc diễn hành danh dự, trong đó những toán lính La-mã, các thầy tế lễ Do-thái, đàn ông và đàn bà dự phần, còn chính Ngài lại phải vác cây thập tự. Ðó là chiến thắng mà thế gian ban thưởng cho Ngài, Ðấng đã đến để lật đổ những kẻ thù tai hại nhất của nhân loại. Ðể hoan nghinh Ngài, chỉ có những tiếng la hét chế nhạo; và bản tuyên dương công trạng cho Ngài là những lời chửi rủa tàn ác.

2. Họ dâng cho Ngài một chén rượu danh dự. Thay vì chiếc chén bằng vàng đựng rượu quý, họ dâng cho Ngài loại rượu kinh khiếp dành cho kẻ tội đồ sắp chết; và Ngài đã từ chối vì Ngài muốn giữ sự tỉnh táo khi bị rủa sả để nếm mùi sự chết; và sau đó, khi Ngài kêu lên: Ta khát, họ đưa cho Ngài dấm hòa với mật đắng nhúng vào bông đá gắn lên đầu một cây sậy, đẩy vào miệng Ngài. Ôi, thật là một thái độ bần tiện, bất nhã, kinh tởm, họ đã thực hiện để đối xử với một nhà lãnh đạo.

3. Ngài được cấp cho một đội lính hầu, là những người đã tỏ sự kính trọng Ngài bằng cách dùng áo của Ngài để đánh bạc với nhau, như những y phục mà họ từng cướp lột làm chiến lợi phẩm. Ðó là đội lính hầu của Ðấng được cả thiên đàng tôn thờ – một lũ con bạc tàn ác.

4. Người ta đã dùng một khúc gỗ đẫm máu làm ngôi vinh dự cho Ngài; những kẻ phản loạn đã không dành cho vị Chúa Tể của họ một chỗ nghỉ ngơi nào dễ chịu hơn. Thật vậy, thập tự giá diễn tả thật đầy đủ suy nghĩ của người thế gian về Ngài. Dường như họ có ý nói rằng: Con Ðức Chúa Trời ơi! Đó cũng là cách chính Ðức Chúa Trời sẽ bị đối xử, nếu chúng ta bắt được Ngài.

5. Vương hiệu danh dự là Vua dân Do Thái trên danh nghĩa, tuy nhiên, rõ ràng là dân tộc mù quáng ấy đã từ chối, và gọi Ngài là vua của bọn trộm cướp, vì họ đã chọn tha Ba-ra-ba rồi đặt Chúa Jêsus vào chỗ đáng sỉ nhục nhất giữa hai tên cướp.

Vinh quang của Chúa đã bị các con cái loài người sỉ nhục về đủ mọi mặt; tuy nhiên, trước các thánh đồ và các thiên sứ trong thế giới vô cùng tận, vinh quang ấy sẽ là niềm vui ngời sáng trong mắt họ.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top