Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Ravi Zacharias: Truth in a Time of Crisis

Ravi Zacharias: Truth in a Time of Crisis

Sứ điệp: Chân Lý Trong Thời Hoạn Nạn
Sermon: Truth in a Time of Crisis
Diễn giả: Ravi Zacharias

Làm Thế Nào Để Quản Lý Chân Lý Của Chúa

  1. Xác định những điều đã công bố nơi công cộng bằng những gì mình đã thực hiện trong nếp sống riêng tư.
  2. Đừng dùng những phương cách lừa dối.
  3. Đừng bẻ cong sứ điệp.

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-11

Vì vậy, lúc nhận lãnh chức vụ nầy chúng tôi đã nhận được sự thương xót cho nên chúng tôi không ngã lòng. Tuy nhiên chúng tôi đã khước từ những việc làm mờ ám ô nhục; chúng tôi không sống trong sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng bằng cách công bố chân lý, giới thiệu chính chúng tôi cho lương tâm của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, nếu Phúc Âm của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất với những người bị hư mất – trong những con người mà thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí, là những con người vô tín, để không đón nhận sự soi sáng của Phúc Âm đang tỏa rạng vinh quang của Đấng Christ: là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Bởi vì chúng tôi cũng không rao giảng về chính mình, nhưng về Đức Chúa Jesus Christ: là Chúa; và cũng vì Đức Chúa Jesus bây giờ chính chúng tôi đang làm những người đầy tớ của anh em. Bởi vì Đức Chúa Trời – Đấng đã phán: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối” – đã soi sáng lòng của chúng tôi bằng ánh sáng của tri thức, để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời đang tỏa rạng trên mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Nhưng chúng tôi đựng bửu vật nầy trong những bình bằng đất, để quyền năng siêu việt nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn luôn mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể của mình, để sự sống của Đức Chúa Jesus cũng được biểu lộ trong thân thể của chúng tôi. Bởi khi đang sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Jesus, để cho sự sống của Đức Chúa Jesus được biểu lộ trong thân thể hoại tử của chúng tôi. 

-Bản Dịch Việt Ngữ –

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top