Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Ravi Zacharias: Let The Word of God Wash Your Mind Free of Negative Thoughts

Ravi Zacharias: Let The Word of God Wash Your Mind Free of Negative Thoughts

Tựa đề: Hãy Để Lời Chúa Thanh Tẩy Tâm Trí Bạn Khỏi Những Tư Tưởng Tiêu Cực
Nguyên văn: Let The Word of God Wash Your Mind Free of Negative Thoughts
Diễn Giả: Mục sư Ravi Zacharias

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top