Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Ravi Zacharias: He is Risen Indeed

Ravi Zacharias: He is Risen Indeed

Tựa đề: Chúa Thật Sự Đã Sống Lại
Sermon: He is Risen Indeed
Diễn giả: Ravi Zacharias

Đức Chúa Jesus sống lại là một yếu tố quan trọng của niềm tin Cơ-đốc. Sứ đồ Phao Lô đã viết rằng nếu Đức Chúa Jesus không sống lại từ cõi chết, đức tin của những người tin Chúa chỉ là vô ích.   Trong bài giảng này, Tiến sĩ Ravi Zacharias đã giải thích những bằng chứng về sự kiện Đức Chúa Jesus đã sống lại để trả lời cho những người phê bình và chỉ trích từ bên ngoài Hội Thánh, lẫn một số ít nghi ngờ trong Hội Thánh.

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top